Rhoi adborth am eich gofal

Gallai rhoi adborth am eich profiadau helpu i wella pethau i gleifion eraill yn y dyfodol. Gall nifer o sefydliadau eich helpu i drosglwyddo eich adborth, er mwyn iddo gyrraedd y bobl sy’n gallu helpu i wneud newidiadau.

Care Opinion

Sefydliad annibynnol yw Care Opinion sy’n helpu cleifion a’u teuluoedd i drosglwyddo adborth da a gwael i’r rheini sy’n gyfrifol am eu gofal.

Y Gymdeithas Genedlaethol er Cyfranogiad Cleifion

Mae grwpiau cyfranogiad cleifion yn helpu i greu deialog ystyrlon rhwng cleifion a meddygfeydd, ac maent yn ffordd dda i chi helpu i ddylanwadu ar ofal yn eich ardal. Mae gan y Gymdeithas Genedlaethol er Cyfranogiad Cleifion ragor o wybodaeth am sut y gallwch ymuno â grŵp cyfranogiad cleifion neu sefydlu grŵp o’r fath.

Dal yn ansicr: 

Gallwch ddefnyddio ein teclyn pryderon i weld ai ni yw’r bobl iawn i ddelio â’ch pryder.

Mynegi fy mhryder gyda chi