Gwrandawiadau a phenderfyniadau

Yn yr adran hon fe welwch ganlyniadau diweddaraf gwrandawiadau a phenderfyniadau gennym ni a’r Pwyllgor Ymchwilio. Gallwch ddod o hyd i benderfyniadau diweddaraf yr MPTS ar eu gwefan.

Read this in English

Gwrandawiad a Phenderfyniadau gan yr MPTS

Cymorth i dystion

Os ydych chi wedi cytuno i fod yn dyst mewn gwrandawiad, rydych chi’n chwarae rhan hollbwysig. Rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.