Beth rydym ni'n ei wneud a pham

Rydym ni'n gweithio gyda meddygon, cleifion, a rhanddeiliaid eraill i gefnogi gofal claf diogel a da ledled y DU. Yma gallwch ddysgu am yr hyn rydym ni'n ei wneud, darganfod am y gweithdai rydym ni'n eu cynnig a chael mynediad at ein data a'n hymchwil.

Read this in English

Ein diben statudol

Mae'r gwaith rydym ni'n ei wneud wedi'i osod allan gan Ddeddf Feddygol 1983 ac mae'n cynnwys pum maes.

BackEin Rôl

Gallwch ddysgu mwy am y gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth sy'n pennu ac yn llywio'r gwaith a wnawn yn ein mandad.


Hyfforddwr yn cyflwyno sesiwn ddysgu

Dysgu a Chymorth

Dysgwch am y gwahanol weithdai a chyfleoedd dysgu eraill a gynigiwn i'ch helpu i ddeall ein safonau proffesiynol a'u cymhwyso i'ch ymarfer dyddiol.

Ein Cyfleoedd Dysgu

Dolenni Cyflym:


Person sy'n defnyddio dyfais symudol i edrych ar ddata

Data a Ymchwil

Rydym ni'n rhannu gwybodaeth i wella gofal cleifion a chynorthwyo cynllunio'r gweithlu. Edrychwch ar yr ymchwil sy'n llywio ein polisïau a'n penderfyniadau. A defnyddiwch ein data i ddeall y proffesiwn meddygol yn well.

Data a Ymchwil yn y GMC

Dolenni Cyflym:

Gwasanaethau Rhyngwladol GMC

Rydym yn darparu gwasanaethau cynghori i reoleiddwyr a sefydliadau eraill ledled y byd. Gweld sut y gall helpu eich sefydliad i gyflawni eich canlyniadau a chanlyniadau rheoleiddio gofal iechyd.