Cysylltu â ni

Rydym yn gwybod weithiau y bydd angen i chi gysylltu â ni. Rydym eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cysylltu â’r person iawn i’ch helpu.

Rydym yn ceisio ateb e-byst o fewn pedwar diwrnod gwaith. Os yw eich mater yn fwy brys, mae’n well i chi ein ffonio ni. Os ydych chi eisoes wedi anfon e-bost atom, does dim angen i chi gysylltu â ni unwaith eto. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Sgwrs drwy negeseuon

(Dyma'r dewis gorau)

Dyma’r ffordd fwyaf cyfleus o gael cymorth. Mae’n eich galluogi i gael sgwrs gyda’n hasiantau drwy gydol y dydd pan fydd hynny’n gyfleus i chi, heb orfod aros wrth y sgrin nac aros ar y ffôn am amser hir.

Rydym ar gael i ateb eich negeseuon o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm. Yn ystod yr amseroedd hyn, ein nod yw ymateb mewn dwy awr.

Sylwch: Bydd angen ffôn symudol neu gyfrif Facebook arnoch. Codir cyfradd safonol eich darparwr ffôn symudol am SMS a data symudol.

Icon of Facebook chat Facebook Messenger Gyrrwch neges i ni
Telephone icon

Ffoniwch ni 

Siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr ar
0161 923 6602 (neu +44 161 923 6602 os ydych chi’n ffonio o’r tu allan i’r DU)

Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm

Icon for email

Anfon e-bost atom

Gallwch anfon e-bost atom drwy:

Byddwn yn ateb e-byst o fewn dau ddiwrnod gwaith. 

Cysylltu â ni yn Gymraeg

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg, heb i hyn beri oedi ychwanegol.