Ble gallwch ddod o hyd i ni

Mae gennym bum lleoliad ledled y DU. Siaradwch â’ch cyswllt yn y Cyngor Meddygol Cyffredinol ymlaen llaw i gadarnhau’r trefniadau ar gyfer eich ymweliad.

Llundain

Regent’s Place
350 Euston Road
London 
NW1 3JN
Oriau Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm
Mae angen i feddygon drefnu ymweliad drwy ddefnyddio GMC Online.
Swyddfa Llundain ar Google Maps

Manceinion

3 Hardman Street
Manchester
M3 3AW

Oriau Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am - 5pm

Swyddfa Manceinion ar Google Maps

Belfast 

8th floor
Bedford House
16–22 Bedford Street
Belfast
BT2 7FD

Swyddfa Belfast ar Google Maps

Caerdydd

4ydd Llawr
2 Pwynt Caspian
Ffordd Caspian
Bae Caerdydd
CF10 4DQ

Swyddfa Caerdydd ar Google Maps

Caeredin

5th Floor
The Tun
4 Jackson’s Entry
Edinburgh 
EH8 8PJ

Swyddfa Caeredin ar Google Maps


Canolfannau asesiadau clinigol

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Gwener 8am – 4pm


Gwiriadau adnabod

Regent’s Place
350 Euston Road
London 
NW1 3JN

Oriau Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 3.30pm

Dod o hyd i Swyddfa Llundain ar Google Maps


Gwrandawiadau

Rheolir gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer gan y Gwasanaeth Tribiwnlys Ymarferwyr Meddygol