Cymorth i dystion

Fel tyst, rydych chi’n chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o’n helpu ni i ddiogelu’r cyhoedd, sef ein prif amcan.

Ar gyfer pwy mae'r canllaw hwn?
Mae ar gyfer tystion sy’n ein helpu gydag ymchwiliad. Mae’n nodi sut gallwch chi helpu, beth i’w ddisgwyl a pha gymorth sydd ar gael.