Gwneud penderfyniad

Mae’n rhaid i ni ddatgelu eich datganiad i’r meddyg, ynghyd â’r holl dystiolaeth arall rydym wedi’i chasglu. Mae hyn yn rhoi cyfle iddo roi sylwadau.

Yna, bydd dau o’n huwch benderfynwyr yn edrych ar yr holl dystiolaeth ac yn penderfynu pa gamau y mae angen eu cymryd. Gallant wneud y canlynol:

Os byddwn yn penderfynu bod angen i dribiwnlys ystyried yr achos, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi fynychu gwrandawiad i roi tystiolaeth.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar ôl i ni wneud penderfyniad. Gall hyn fod sawl mis ar ôl i chi ddarparu datganiad os oes angen i ni gasglu tystiolaeth arall.

Darllenwch fwy am y mathau o achosion y gallwn eu hatgyfeirio at dribiwnlys.