Gwasanaethau cymorth yng Nghymru

Ar y tudalennau canlynol, fe welwch wybodaeth a chyngor i'ch helpu i atgyfeirio'ch pryder i'r lle iawn. Weithiau, ni sy’n eich helpu. Ond mewn achosion eraill, mae’n bosibl mai sefydliad arall sy’n eich helpu.  

Mae nifer o sefydliadau’n gyfrifol am iechyd, diogelwch a llesiant cleifion yng Nghymru. Rydym yn delio â phryderon a fynegir am feddygon yn y DU ac yn gweithredu pan nad yw eu hymddygiad neu’r ffordd y maent yn gwneud eu gwaith yn bodloni ein safonau.

Os na allwn eich helpu gyda’ch pryder, byddwn yn eich rhoi ar ben ffordd.

Sut bydd y tudalennau hyn yn helpu?
Byddant yn eich helpu chi i benderfynu a ddylech fynegi eich pryder i ni, ynteu i wasanaeth cymorth lleol arall.
Ar gyfer pwy mae’r tudalennau hyn?
Ar gyfer unrhyw un sy’n pryderu am ofal cleifion yng Nghymru.