Beth a ddisgwylir gan sefydliadau addysg feddygol a chyflogwyr?

Beth yw'r hyn a ddisgwylir gan sefydliadau addysg feddygol?

A diagram of 'what is expected of medical education organisations?' Find a text only alternative under the heading 'Text alternative: what is expected of medical education organisations?'

Testun amgen: Beth yw'r hyn a ddisgwylir gan sefydliadau addysg feddygol?

Beth yw'r hyn a ddisgwylir gan sefydliadau addysg feddygol?

 • Cydymffurfio â deddfwriaeth cydraddoldeb (Beth a ddisgwylir gan gyflogwyr?)
  • Osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon
  • Gwneud addasiadau rhesymol
  • Gwahaniaethu uniongyrchol *
  • Osgoi anfantais sylweddol *
  • Gwahaniaethu anuniongyrchol *
  • Disgwylgar a pharhaus *
  • Gwahaniaethu yn deillio o anabledd *
  • Penderfyniadau ar sail achosion unigol *
  • Erledigaeth ac aflonyddu *
 • Bodloni ein safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant meddygol (Hyrwyddo rhagoriaeth)
 • S3.1 Mae dysgwyr yn cael cymorth addysgol a bugeiliol er mwyn gallu dangos yr hyn a ddisgwylir yn Arfer meddygol da a chyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n ofynnol gan eu cwricwlwm
  • R3.2 Manteisio ar adnoddau er mwyn cynorthwyo iechyd a lles; cymorth addysgol a bugeiliol *
  • R3.3 Dysgwyr heb fod yn wynebu ymddygiad sy'n tanseilio *
  • R3.4 Addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwyr anabl *
  • R3.5 Gwybodaeth a chymorth er mwyn symud rhwng gwahanol gyfnodau addysg a hyfforddiant *
  • R3.7 Gwybodaeth am gwricwlwm, asesu a lleoliadau clinigol *
  • R3.14 Cynorthwyo dysgwyr i oresgyn pryderon a chynnig cyngor ynghylch dewisiadau gyrfa yn ôl yr angen *

Ysgolion meddygol: Pob ymgeisydd, myfyrwyr cyfredol, ac mewn achosion cyfyngedig, cyn fyfyrwyr

Addysgwyr ôl-raddedig: Pob ymgeisydd a meddyg dan hyfforddiant dan y sefydliad

* Arfer da: Cadwch lwybr archwilio manwl