Fforwm Cynghori’r DU - Cymru

Cymru

Mae Fforwm Cynghori’r DU - Cymru yn ein helpu i sicrhau bod ein dull rheoleiddio yn ystyried anghenion a nodweddion system gofal iechyd Cymru.

Mae’r fforwm yn cynnig sianel ychwanegol i ymgysylltu â’n partneriaid a grwpiau diddordeb allweddol yn y wlad. Drwy’r fforwm, rydym yn rhannu ac yn trafod safbwyntiau’r cyfnod cynnar ar ddatblygu polisi. Mae hyn yn ein galluogi i ganolbwyntio ar flaenoriaethau tymor canolig a thymor hir mewn deialog â’n partneriaid.

Rydym hefyd yn cynnal Fforymau Cynghori’r DU yn yr AlbanGogledd Iwerddon.

Darllenwch ddatganiad o ddiben Fforymau Cynghori’r DU

Beth sydd wedi cael ei drafod? 

Back

Pryd mae’r fforwm nesaf?

Cynhelir y fforwm nesaf ar 20 Ebrill 2023.

Pwy sy’n eistedd ar y fforwm??

 • Academi Colegau Meddygol Brenhinol Cymru 

 • Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru 

 • Cymdeithas Prydain ar gyfer Meddygon o Dras Indiaidd 

 • Cymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru 

 • Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd 

 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 

 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru 

 • Cynrychiolydd y Swyddog Cyfrifol 

 • Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe 

 • Swyddfa Archwilio Cymru 

 • Llywodraeth Cymru 

 • Conffederasiwn GIG Cymru 

 • Cyflogwyr GIG Cymru