Pa wybodaeth sydd angen i mi ei rhoi i chi?

Wrth gyflwyno sylw neu gŵyn, dywedwch wrthym am y canlynol:

  • beth ddigwyddodd
  • unrhyw gyfeirnodau yr ydym wedi’u rhoi i chi
  • pam rydych chi’n cwyno neu’n rhoi adborth
  • beth rydych chi’n ei ddisgwyl fydd yn digwydd o ganlyniad i’ch adborth.

Os ydych chi'n feddyg, dylech hefyd roi eich rhif cofrestru GMC.