Tudalen hafan Gymraeg

Rydym yn helpu i ddiogelu cleifion ac yn pennu'r safonau y mae'n rhaid i'r holl feddygon yn y DU eu dilyn. Rydym yn partneru â meddygon hefyd er mwyn sicrhau bod pob claf yn cael gofal o'r safon uchaf.

I gleifion

Darganfod am yr holl waith yr ydym yn ei wneud yng Nghymru

Student being overseen in training

Ein safonau

Mae'n safonau yn diffinio'r hyn sy'n gwneud meddyg da trwy bennu'r gwerthoedd proffesiynol, y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer meddygon sy'n gweithio yn y DU.

Delegates at a GMC event

Newyddion a digwyddiadau

Mae'n tîm cyfryngau yn postio diweddariadau newyddion rheolaidd ar ein gwefan ac ar sianelau cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, rydym yn trefnu amrediad o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn er mwyn amlygu'r gwaith a wnawn.

A student studying in a library

Ein heffaith

Rydym yn gweithio gyda dros 300,000 o feddygon cofrestredig ar ran cleifion a'r cyhoedd ar draws y DU. Rydym yn diogelu'r cyhoedd trwy bennu'r safonau ar gyfer addysg feddygol a sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu dilyn.

colleagues in a meeting

Systemau gofal iechyd Cymru

Darganfod yr holl wybodaeth am gyrff iechyd lleol, ysgolion meddygol a rheolyddion iechyd ar draws Cymru.

Mynegi pryder

Pan fyddwch yn mynegi pryder am feddyg, mae'r wybodaeth a ddarparir yn ein helpu ni i benderfynu a yw'r meddyg yn peri risg i'r cyhoedd neu beidio.

I feddygon

Darganfod am ein safonau, ein swyddfa leol a'n swyddogion cyfrifol yng Nghymru

Ein safonau

Mae'n safonau yn diffinio'r hyn sy'n gwneud meddyg da trwy bennu'r gwerthoedd proffesiynol, y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer meddygon sy'n gweithio yn y DU.

Swyddfa leol

Fel gweinyddwr swyddfa leol, mae gennych chi gyfrifoldeb dros sicrhau bod y wybodaeth y byddwch yn ei hanfon atom yn gyflawn ac yn gywir. Archwiliwch y ffurflen gais Rhaglen a Lleoliad cyn ei chyflwyno i ni.

Eich swyddogion cyfrifol

Mae swyddogion cyfrifol yn cyflawni rôl hanfodol yn y broses ailddilysu. Maent yn goruchwylio'r cyfnod pan fydd meddyg y gosodwyd cyfyngiadau arnynt yn dychwelyd i'r gwaith, ac yn rhoi cymeradwyaeth iddynt gyflawni rolau penodol yn ôl yr angen.