Working with doctors Working for patients

The GMC in Wales / CMC yng Nghymru


English

Am CMC Cymru

Lansiwyd swyddfa CMC yng Nghymru, a leolir yng Nghaerdydd, yn swyddogol ym mis Mehefin 2005. Mae'n gyfrifol am y gweithgareddau canlynol:

  • Monitro a chynorthwyo ymateb CMC i ddatblygiadau o ran polisi, deddfwriaeth a strwythurau iechyd yng Nghymru
  • Cysylltu â Llywodraeth Cynulliad Cymru ac eraill sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch newidiadau i reoliadau meddygol
  • Sicrhau yr ystyrir llais cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru wrth ddatblygu polisi ac arweiniad CMC
  • Codi ymwybyddiaeth o rôl a swyddogaethau CMC yng Nghymru
  • Darparu pwynt cyswllt i Aelodau'r Cynulliad, meddygon a'u cynrychiolwyr, cleifion a'r cyhoedd, academyddion a chyflogwyr
  • Fforwm Cynghori'r Deyrnas Unedig Cymru

Os hoffech chi gysylltu â ni i ranni adborth am ein gwaith dilynwch y cyfarwyddiadau ar Sylwadau a Chwynion tudalen we y GMC

Ymholiadau eraill

Am fanylion ynghylch ystod y gwasanaethau a ddarparir gan CMC, a sut i fanteisio arnynt, cliciwch ar y cysylltiadau isod.

Am fanylion cyswllt y gwasanaethau hyn, trowch at ein hadran Cysylltiadau.