Beth sydd ar y gofrestr feddygol? 

Bydd y gofrestr feddygol yn rhoi manylion y canlynol i chi:

  • y math o gofrestriad sydd gan feddyg ar hyn o bryd
  • a oes ganddynt drwydded i ymarfer
  • a ydynt wedi'u cofrestru i weithio fel meddyg teulu neu feddyg ymgynghorol arbenigol (sylwch nad oes rhaid i bob meddyg sy'n gweithio fel meddygon ymgynghorol arbenigol fod ar y Gofrestr Arbenigol)
  • y dyddiad y gwnaethant gofrestru
  • a oes ganddynt unrhyw hanes addasrwydd i ymarfer ers 20 Hydref 2005.

Fe welwch hefyd wybodaeth am hyfforddiant meddygon

  • y flwyddyn a’r lle y dyfarnwyd eu prif radd feddygol iddynt
  • a ydynt yn cael hyfforddiant meddygol pellach, ac ym mhle
  • y sefydliad sy’n gofalu am eu perfformiad a’u gwerthusiad.