Diweddaru’r gofrestr

Os nad yw’r manylion ar y gofrestr feddygol yn gywir

Os oes angen i chi newid neu ddiweddaru’r ffordd y mae eich cofnod yn ymddangos ar y gofrestr, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost atom i gmc@gmc-uk.org. Efallai y bydd angen i chi anfon tystiolaeth atom ni cyn y gallwn wneud unrhyw newidiadau.

Rhoi gwybod i ni fod meddyg wedi marw

Os ydych yn gwybod bod meddyg wedi marw, cysylltwch â ni i roi gwybod drwy anfon e-bost atom i gmc@gmc-uk.org.

Mae cael y wybodaeth hon yn golygu y gallwn ganslo ffioedd cofrestru’r meddyg, atal unrhyw lythyrau a negeseuon e-bost rhag cael eu hanfon i’w cyfeiriad a diweddaru eu cofnod ar y gofrestr feddygol.

Mewn rhai achosion, bydd angen tystysgrif o farwolaeth y meddyg arnom – byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sydd ei angen arnom pan fyddwch yn cysylltu â ni.