Mathau o gofrestriadau

Mae pum math o gofrestriad sy'n caniatáu i feddygon weithio mewn gwahanol swyddi yn y DU. Mae’n rhaid i bob meddyg sy’n ymarfer meddygaeth yn y DU feddu ar un o’r mathau hyn o gofrestriad ynghyd â thrwydded i ymarfer.

Cofrestriad dros dro

Mae cofrestriad dros dro gyda thrwydded i ymarfer yn caniatáu i feddygon weithio mewn swyddi Sylfaen Blwyddyn 1 cymeradwy yn y DU. Ni ellir ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Ein canllaw i gofrestriad dros dro

Cofrestriad llawn

Mae angen cofrestriad llawn gyda thrwydded i ymarfer ar feddygon i weithio mewn ymarfer meddygol heb oruchwyliaeth neu fel rhan o raglen Sylfaen Blwyddyn 2 gymeradwy.

Beth yw cofrestriad llawn?

Cofrestriad arbenigol

Dylai fod gan y rhan fwyaf o feddygon sy’n ymgymryd â swyddi meddygol neu lawfeddygol yn unrhyw un o wasanaethau iechyd y DU (ac eithrio ymgynghorwyr locwm) gofrestriad arbenigol llawn a thrwydded i ymarfer.

Y gofrestr arbenigol

Mae’n bosibl hefyd y bydd angen i lawfeddygon gên ac wyneb gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Mae rhagor o wybodaeth am eu gofynion cofrestru deuol ar gael ar eu gwefan.

Cofrestriad Meddygon Teulu

Ers 1 Ebrill 2006, mae’n rhaid i bob meddyg sy’n gweithio fel meddyg teulu yng ngwasanaeth iechyd y DU fod ar y Gofrestr Meddygon Teulu – ac eithrio meddygon dan hyfforddiant, fel cofrestryddion meddygaeth deulu. Mae’r gofyniad hwn yn ymestyn i feddygon locwm. Mae angen iddynt hefyd fod ar restr cyflawnwyr meddygon teulu. Mae ein Tudalen meddygaeth deulu yn y DU yn rhoi rhagor o wybodaeth am y prosesau y mae angen i feddygon teulu eu dilyn cyn y gallant weithio yn y DU.

Y Gofrestr Meddygon Teulu