Y gofrestr feddygol

Rydym yn gwneud yn siŵr bod gan bob meddyg yr wybodaeth, y sgiliau, y cymwysterau a’r profiad cywir i weithio ledled y DU. Rydym yn gwneud hyn drwy gadw rhestr swyddogol, sef y gofrestr feddygol.

Mae’r gofrestr feddygol yn rhestr ar-lein o feddygon yn y DU. Mae’n dangos y math o gofrestriad sydd gan feddyg, ei hyfforddiant a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Er mwyn parhau i ymarfer, rhaid i feddygon barhau i fodloni’r safonau proffesiynol rydym yn eu gosod, dangos eu bod yn gymwys a dangos fod ganddynt yr wybodaeth a’r sgiliau diweddaraf.

Gwirio statws cofrestriad meddyg

Pam darllen y canllaw hwn?
I gael gwybod am y mathau o gofrestru yn y DU a sut mae chwilio drwy’r gofrestr a’i diweddaru.
Y camau nesaf
Gweld y gofrestr a chwilio am gofnod meddyg.