Defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel gweithiwr meddygol proffesiynol

Gall y canllawiau hyn eich helpu i ddefnyddio eich barn broffesiynol mewn meysydd allweddol fel:

  • ystyried yr effaith y gallai cynnwys rydych chi’n ei rannu ei chael ar ymddygiad ac agweddau cleifion tuag at iechyd, gwasanaethau gofal iechyd, a gweithwyr meddygol proffesiynol eraill
  • bod yn onest ac yn ddibynadwy wrth gyfathrebu ar-lein, a bod yn agored am unrhyw fuddiannau sydd gennych a allai ddylanwadu ar yr argymhellion rydych chi’n eu gwneud
  • ymddwyn yn broffesiynol, gan gadw ffiniau a pharchu cyfrinachedd, preifatrwydd ac urddas cleifion wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 30 Ionawr 2024.

Lawrlwythwch y canllaw