Ddiogelwch cleifion a gweithredu yn eu cylch  

Ôl-nodion

1

Cyngor Meddygol Cyffredinol (2012) Arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer pob meddyg

2

Mae Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (www.legislation.gov.uk/ ukpga/1998/23 yn diogelu unigolion y maent yn gwneud datgeliadau sy’n ‘tueddu i ddangos’ bod iechyd neu ddiogelwch unigolyn mewn perygl neu y gallai iechyd neu ddiogelwch unigolyn fod mewn perygl. ‘Datgeliadau gwarchodedig’ yw’r rhain.

3

Am wybodaeth bellach, trowch at Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998, Cyfansoddiad GIG neu Protect.

5

Diweddarwyd ym mis Mehefin 2013 er mwyn cyfeirio at linell gymorth gyfrinachol CMC. Mae modd cael gwybodaeth bellach trwy droi. Mae modd i chi gysylltu â’r Linell Gymorth trwy ffonio 0161 923 6399.

6

Am arweiniad ynghylch sefydlu systemau a pholisïau yn Lloegr, gweler Protect.

Yn yr Alban, gweler NHS Scotland, Implementing & Reviewing Whistleblowing Arrangements in NHSScotland PIN Policy (Mai 2011) 

8

Am ragor o wybodaeth, trowch at Arfer meddygol da, paragraff 45, y mae ar gael trwy droi.

7

Am wybodaeth ynghylch Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23.

9

Diweddarwyd ym mis Mehefin 2013 er mwyn adlewyrchu’r llwybrau mwyaf priodol er mwyn ceisio cyngor ar ôl cyflwyno’r broses ailddilysu.