Ddiogelwch cleifion a gweithredu yn eu cylch  

Mae’r canllawiau hyn yn edrych ar bwy yw’r person neu’r sefydliad gorau i chi godi eich pryderon â nhw. Maent hefyd yn ymdrin â sut i fynegi eich pryderon a sut gallwch oresgyn unrhyw rwystrau a allai fod yn eich atal.

Ceir adran hefyd ar sut i ddelio â phryderon a ddaw ger eich bron.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 12 Mawrth 2012.