Arweinyddiaeth a rheoli i bob meddyg

Nid yw arweinyddiaeth dda yn berthnasol i'r rhai sydd mewn swyddogaethau cyfrifol yn unig. Mae'n cynnwys timau cyfan sy'n gweithio gyda'i gilydd i helpu i ddarparu a gwella gofal i gleifion. Yn y canllawiau hyn, rydym yn archwilio eich rôl yn ym maes rheoli ac arweinyddiaeth.

Rydym yn cydnabod y pwysau presennol sy'n eich hwynebu. Ac y rhaid i chi wneud penderfyniadau anodd bob dydd. Gallai'r rhain fod yn ymwneud â chyflogaeth, hyfforddiant neu hyd yn oed ddarparu adnoddau. Rydym yn disgwyl i'ch penderfyniadau fod yn deg ac yn ystyried ffactorau perthnasol.

Bydd dilyn y canllawiau hyn yn eich helpu i weithio'n well gyda'ch cydweithwyr ac yn cyfrannu at wella'r gwasanaeth a ddarperir gennych i'ch cleifion.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 12 Mawrth 2012.