Arfer da mewn ymchwil (crynodeb)

Mae ymchwil yn hanfodol i wella iechyd y boblogaeth. Yn y canllawiau hyn rydym yn archwilio sut y gallwch wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio egwyddorion arferion meddygol da yn eich ymchwil, p'un a yw'n cynnwys pobl, meinweoedd dynol neu’n seiliedig ar gofnodion.

Bydd dilyn y canllawiau hyn yn helpu i sicrhau nad yw cyfranogwyr yn cael unrhyw niwed. A’ch bod yn cynnal eich ymchwil yn onest ac yn parhau i fod yn ymwybodol o unrhyw wrthdaro posibl rhwng buddiannau. Rydym hefyd yn edrych ar sut mae egwyddorion cydsyniad a chyfrinachedd yn berthnasol.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 4 Mai 2010.