Gwneud penderfyniadau a chydsyniad

Terminoleg

Rydym yn defnyddio’r termau ‘rhaid i chi’ a ‘dylech chi’ yn y ffyrdd canlynol.

  • Caiff ‘rhaid i chi’ ei ddefnyddio ar gyfer dyletswydd gyfreithiol neu foesegol y disgwylir i chi ei chyflawni (neu fod yn gallu cyfiawnhau pam na wnaethoch chi ddim). 
  • Caiff 'dylech chi’ ei ddefnyddio ar gyfer dyletswyddau neu egwyddorion sydd naill ai:
  • ddim yn berthnasol i chi neu i’r sefyllfa rydych chi ynddi ar hyn o bryd, neu
  • na allwch gydymffurfio â nhw oherwydd ffactorau y tu hwnt i’ch rheolaeth.