Canllawiau i feddygon sy’n cynnig ymyriadau cosmetig

Ydych chi’n cynnal ymyriadau cosmetig? Os felly, dyma ddeunydd darllen hanfodol i chi. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn sicrhau eich bod yn darparu gofal o’r safon iawn i’ch claf. Mae’n ymdrin â materion fel:

  • cydnabod cyfyngiadau eich cymhwysedd a gweithio oddi mewn iddynt
  • gwneud yn siŵr eich bod chi eich hun yn cael caniatâd gan eich claf
  • cael trafodaeth glir gyda'ch claf am ganlyniadau, manteision a risgiau
  • rhoi amser i’ch cleifion fyfyrio er mwyn iddyn nhw allu gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth
  • ystyried gwendidau ac anghenion seicolegol eich cleifion
  • marchnata eich gwasanaethau’n gyfrifol.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 1 Mehefin 2016.