Cyfrinachedd: datgelu gwybodaeth am glefydau trosglwyddadwy difrifol

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ar gael gafael ar wybodaeth, ei defnyddio a’i datgelu am statws heintio pobl â chlefydau trosglwyddadwy difrifol, fel HIV neu dwbercwlosis.

Mae’n cynnwys cyngor ar y canlynol:

  • siarad â chleifion am y risg o drosglwyddo
  • beth i'w wneud os bydd cyd-weithiwr gofal iechyd yn cael anaf gan nodwydd
  • rheoli a chadw golwg ar glefydau
  • beth i’w gofnodi ar dystysgrifau marwolaeth.

Mae hefyd yn archwilio’r amgylchiadau lle gallai fod angen datgelu heb ganiatâd, gan eich helpu i gydbwyso’r risg o niwed i bobl eraill â hawl y claf i gyfrinachedd.

Daeth y canllawiau hyn i rym ar 25 Ebrill 2017.