Asesu a chofrestru cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia sy’n fyfyrwyr

Asesiad Cofrestru Cymdeithion Meddygol

Rydym wedi gweithio gyda Choleg Brenhinol y Meddygon ac eraill i ddatblygu Asesiad Cofrestru PA (PARA) newydd. Mae myfyrwyr a ddechreuodd ar eu cwrs cydymaith meddygol ar ôl mis Medi 2023 wedi cael eu haddysgu yn unol â’r fframwaith addysg cyn-gymhwyso newydd. Bydd angen iddynt basio’r PARA, i gofrestru gyda ni.

Bydd y PARA yn disodli’r Arholiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol presennol a bydd yn cael ei gynnal gan Goleg Brenhinol y Meddygon. Fel yr Arholiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol, bydd y PARA yn cynnwys asesiad ysgrifenedig ac arholiad clinigol gwrthrychol wedi’i strwythuro.

Rydym wedi cyhoeddi’r map cynnwys ar gyfer yr asesiad hwn, sy’n amlinellu’r hyn yr ydym yn disgwyl i’r asesiad ei gynnwys, ac rydym yn gweithio gyda Choleg Brenhinol y Meddygon ac eraill i baratoi ar gyfer ei gyflwyno.

Bydd y myfyrwyr presennol a ddechreuodd ar eu cwrs cyn mis Medi 2023 yn sefyll yr Arholiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol presennol.

Asesiad Cofrestru Cymdeithion Anesthesia

Rydym wedi gweithio gyda Choleg Brenhinol yr Anesthetyddion ac eraill i ddatblygu Asesiad Cofrestru AA (AARA) newydd. Bydd angen i fyfyrwyr sydd wedi cael eu haddysgu yn unol â’r fframwaith addysg cyn-gymhwyso newydd basio'r AARA yn ogystal â'u cymhwyster cydymaith anesthesia i gofrestru gyda ni.

Rydym wedi cyhoeddi’r map cynnwys ar gyfer yr asesiad hwnsy’n amlinellu’r hyn y bydd yr asesiad yn ei gynnwys, a chanllawiau ar gyfer asesu sgiliau clinigol, ac rydym yn gweithio gyda darparwyr cyrsiau ac eraill i baratoi ar gyfer ei gyflwyno.

Ni fydd myfyrwyr y dechreuodd eu cwrs cyn i'r cwricwlwm newydd gael ei roi ar waith yn sefyll yr AARA.

Gwneud cais i gofrestru

Dylai cymdeithion meddygol sy’n fyfyrwyr ac sy’n disgwyl cwblhau eu cymhwyster cydymaith meddygol yn y DU cyn diwedd 2024 sefyll yr Arholiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol ac yna gwneud cais i ymuno â chofrestr wirfoddol dan reolaeth Cyfadran y Cymdeithion Meddygol.

Dylai cymdeithion anesthesia sy’n fyfyrwyr ac sy’n disgwyl cwblhau eu cymhwyster cydymaith anesthesia yn y DU cyn diwedd 2024 ymuno â chofrestr wirfoddol Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion.

Nid oes angen i fyfyrwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster cydymaith meddygol neu gydymaith anesthesia ar ôl i’r rheoleiddio ddechrau wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Pan fyddant yn gymwys i gofrestru, byddwn yn anfon dolen atynt i wneud cais drwy ein porth ar-lein.

I unrhyw un sy’n astudio i fod yn gydymaith meddygol neu gydymaith anesthesia y tu allan i’r DU, byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am geisiadau rhyngwladol yn nes ymlaen eleni.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses gofrestru a sut i wneud cais, ewch i’n canllaw ar gyfer cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia.