Gwybodaeth i gymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia sy’n fyfyrwyr, ac i addysgwyr

Bydd rheoleiddio yn helpu i roi sicrwydd i gleifion, cydweithwyr a chyflogwyr bod cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia yn gallu gweithio'n ddiogel a chael eu dwyn i gyfrif os codir pryderon difrifol.

Ar ôl i’r rheoleiddio ddechrau ym mis Rhagfyr 2024, bydd gennym bwerau i osod y safonau ar gyfer darparwyr cyrsiau a gwirio’n rheolaidd eu bod yn cael eu bodloni. Byddwn hefyd yn cymeradwyo cyrsiau a chwricwlwm i sicrhau bod cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia yn meddu ar yr wybodaeth, yr ymddygiad a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio’n ddiogel ar ôl iddynt gymhwyso. Mae’r canllaw hwn yn amlinellu sut byddwn yn gweithio gyda darparwyr cyrsiau i wneud hyn ac mae’n darparu dolenni at ddogfennau defnyddiol.

Rydym hefyd wedi dod â gwybodaeth ynghyd i helpu cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia sy’n fyfyrwyr i baratoi ar gyfer dod yn weithwyr proffesiynol rheoleiddiedig. Mae'r canllaw hwn yn rhoi manylion yr asesiad cofrestru y bydd myfyrwyr yn ei sefyll, y canllawiau proffesiynol i'w dilyn hyd at ac ar ôl graddio, a sut y byddwn yn gwahodd myfyrwyr i wneud cais i gofrestru.

Sut alla i glywed mwy wrth i mi baratoi ar gyfer rheoleiddio?

Os hoffech gael diweddariadau'n uniongyrchol i'ch blwch derbyn i'ch helpu i baratoi ar gyfer rheoleiddio, ymunwch â'n cymuned fuddiant.