Eich cefnogi gyda’ch pryder

Fel un o nifer o sefydliadau sy’n gyfrifol am gadw cleifion yn ddiogel yn y DU, rydym eisiau eich helpu i ddod o hyd i’r lle iawn i fynegi eich pryder.

Rydym yn ymchwilio i bryderon am feddygon sy’n gweithio yn y DU, yn y GIG neu yn y sector annibynnol neu breifat.

Yma fe gewch yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fwrw ymlaen â’ch pryder.

Read this in English

Cyn i chi fynegi pryder

Mynegi pryder

Mynegwch eich pryder i ni a chael rhagor o wybodaeth am y broses gan ddefnyddio ein hadnodd ar-lein.

Os byddwch yn mynegi pryder
A patient meeting with a member of staff

Gwasanaeth Cyswllt Cleifion

Mae ein Gwasanaeth Cyswllt Cleifion wrth law i’ch cynorthwyo ac egluro i chi beth fydd yn digwydd cyn i ni ymchwilio i’ch pryder. Gallwn hefyd gynnig cymorth ar ôl cwblhau ein hymchwiliad, gan ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.Darllenwch fwy am y cymorth sydd ar gael

Darllenwch fwy am y cymorth sydd ar gael

Dolenni cyflym: